Mezilidské vztahy a zdraví

Zajímavosti

Aspergerův syndrom a vraždy

Bezprostředně poté, co americký student Adam Lanza postřílel v Newtownu 20 dětí a 7 dospělých, objevila se informace, že střelec trpěl Aspergerovým syndromem, což je lehčí forma autismu. Není možné tragédii v americké škole spojovat právě s touto vývojovou poruchou.

Rozhodně neplatí, že všichni lidé s Aspergerovým syndromem mají sklony k agresivitě, někteří jsou právě naopak těmi nejsnadnějšími terči pro různé formy zneužití. Dosud ani nepotvrdilo, zda střelec Lanza skutečně trpěl poruchou autistického spektra. Podobně se vyjádřila i organizace Autism Europe, která požádala všechny, kdo o tragické události informují, aby byli velmi opatrní a přímo nespojovali fenomén násilí s autismem.

Lidé s autismem, respektive s Aspergerovým syndromem, se už teď setkávají s mnoha překážkami a diskriminací. Vytvoření dalšího negativního obrazu by jim do života přinesl jen další problém. S poruchou autistického spektra se podle zprávy Autism Europe rodí zhruba jeden člověk ze 100 lidí v Evropě.

Aspergerův syndrom je neurovývojová porucha těch mozkových funkcí, které jsou zodpovědné za sociální, emoční a sebeorganizační dovednosti. Pro lepší srozumitelnost se někdy tyto obtíže nazývají sociální dyslexií. Syndrom může mít různé stupně závažnosti. Od mírných forem, které nejsou na první pohled patrné, až po závažné obtíže, které vyžadují intenzivní terapii a podporu. Lidé s Aspergerovým syndromem mívají odlišné zájmy, hůře komunikují zejména s vrstevníky, bývají nepraktičtí a reagují nepružně. Zejména mají obtíže se zorientovat v sociálních situacích a emocích, a to u sebe i u druhých lidí.  Lidé s Aspergerovým syndromem hůře chápou sociální situace, proto často reagují neadekvátně, děti se mohou například vztekat, křičet, "zlobit". Rozhodně ale nereagují vždy agresivně. Pro okolí pak děti s Aspergerem vypadají jako zlobivé, nevychované děti. A ostatní lidé si na jejich chování stěžují, nebo tyto děti různě trestají, protože neposlouchají.

Zdroj: http://ona.idnes.cz/