Kultura a volný čas

Zajímavosti

Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi

Jeden z největších moderních českých básníků a autor proslulého Máje Karel Hynek Mácha se narodil 16. listopadu 1810. U příležitosti 200. výročí jeho narození vychází kniha Miroslava Ivanova Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi.

Prozaik, představitel literatury faktu, literární historik, scenárista a také reportér Miroslav Ivanov (1929-1999) se ve své tvorbě věnoval také záhadám české literární historie a pohnutým životním osudům spisovatelů. Publikaci o Máchovi dokončil v roce 1977.

Pokouší se v ní poodhalit, jaký byl básníkův život i poslední dny před smrtí, která přišla nečekaně a předčasně. Představuje Máchu jako nadaného i trochu roztržitého studenta právnické fakulty, horlivého vlastence, vášnivého, vznětlivého a žárlivého milence. Díky poutavé knize Miroslava Ivanova možná lépe poznáme básníkovu skutečnou tvář a povahu. A také nahlédneme do jeho dopisů a tajných deníků, Kterým Karel Hynek Mácha svěřoval své intimní prožitky, zážitky z cest i každodenního života.

Knihu Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi (304 str., 289 Kč) vydává Nakladatelství XYZ.

Zdroj: TZ Nakladatelství XYZ