Ekologie

Zajímavosti

Na procházku Blanským lesem zve naučná stezka Granátník

Celá Evropa si 24. května připomíná založení prvních národních parků na evropském území. Evropský den parků vznikl na základě rozhodnutí mezinárodní iniciativy na podporu správ národních parků, chráněných krajiných oblastí, biosférických rezervací a území NATURA 2000.

Evropský den parků se stává každoročně inspirací pro pořádání exkurzí, přednášek, poznávacích výletů a jiných vzdělávacích akcí na území všech parků v České republice.

Granátník

U příležitosti Evropského dne parků se 22. května otevírá v Blanském lese naučná stezka Granátník.

V CHKO Blanský les byly doposud naučné stezky Vyšenské kopce, Brložsko, Červený Dvůr, Kolem Kletě a přírodní, historická a technická naučná stezka Třísov - Dívčí Kámen - Holubov.

Nová 8,5 km dlouhá nová okružní naučná stezka Granátník začíná i končí v obci Srnín u Českého Krumlova. V okolí obce a vrchu Granátník najdou návštěvníci devět naučných cedulí. Druhá seznamuje se Srnínskými mokřady, třetí s významnými a památnými stromy.

Mapa naučné stezky Granátník: http://www.ochranaprirody.cz/res/data/196/025126.jpg.

Více o vrchu Granátník: http://www.rozhlednyunas.cz/rozhledny/granatnik-u-ceskeho-krumlova/.