Mezilidské vztahy a zdraví

Zajímavosti

Neobvyklé závislosti

Pod pojmem závislost si většina lidí představí užívání nějaké psychoaktivní látky. Stále častěji se však odborníci zabývají studiem takzvaných behaviorálních závislostí, mezi něž patří workoholismus, negativismus nebo třeba závislost na lásce. 

Behaviorálními závislostmi se zabývá věda zvaná adiktologie, která zkoumá i všechny ostatní závislosti. Obecně platí, že závislost si lze vytvořit prakticky na jakémkoli chování, které přináší jisté uspokojení.

Mezi poměrně známé behaviorální závislosti dnes patří závislost na automatech, na nakupování či na internetu. Závislost na látce a závislostní chování přitom mají velmi podobné charakteristiky - nedostatek kontroly nad svým jednáním a pokračování v činnosti i přes negativní dopad. Některé typy závislostí je však nesnadné identifikovat, protože jsou považovány za společensky přijatelné. Linie mezi normálním chováním a závislostí je mnohdy velmi tenká a některé chování je dokonce tak běžné, že návyk nemusíte vůbec rozpoznat ani vy, ani vaše okolí. 

S pojmem workoholik se dnes setkáváme poměrně často. Ale i když trávíte hodně času prací, zvláště pokud jste své práci spokojení, ještě to neznamená, že jste workoholik. Lidé závislí na práci si totiž najdou důvod k práci, i když není potřeba. Neustále přemýšlí o práci a o věcech s ní spojených. Workoholismus je kompulzivní porucha (nedostatečně rozumově řízená), takže závislý člověk nemusí nutně mít svou práci rád. Workoholismus je emocionální problém, rozhodně nejde o počet hodin, které prací strávíte. Někteří workoholici zažívají největší rauš (podobný drogovému opojení), když jsou vystresovaní.

Stresuje vás vědomí, že prošvihnete díl vašeho oblíbeného seriálu? Budete rozmrzelí, když vám jeden den nepůjde televize? Nejste sami. Podle průzkumů přibývá lidí závislých na televizní obrazovce. Některé typy závislostí se vyvinou jako druh samomeditace. Čili jsou používány jako způsob jednání s negativitou nebo emocemi, jako jsou smutek, samota a stres. Průzkumy ukazují, že lidé se při sledování televize cítí více uvolnění, klesá jejich ostražitost a jejich mozkové vlny jsou méně aktivní. A to je přesně to, co většina lidí po dlouhém dni v práci vyhledává. Spoléhat se na televizi, že zažene stres, je však nebezpečné a může to vyústit až v závislost.

Může to znít velmi romanticky, ale ve skutečnosti má závislost na lásce do romantiky hodně daleko. Někteří lidé prostě milují milovat. Když jste zamilovaní, zažíváte pocity vzrušení a spojení, lidé závislí na lásce však začnou být těmito pocity přímo posedlí. Existují dva základní typy závislosti na lásce. Jedním je posedlost objektem své lásky. Dalším typem je potřeba neustálého vyhledávání emočního opojení, které je příznačné pro začátek vztahu.

Negaholici vidí vše ve špatném světle, vidí chyby na většině věcí a nikdy nejsou spokojení, mnohem raději si stěžují, než aby problémy řešili. Lidé závislí na negativismu mohou dokonce negativní situace a kritiku vyhledávat nebo být posedlí negativními zážitky z minulosti.

Někteří lidé závislí na cvičení mohou dokonce zažívat abstinenční příznaky, když jeden den necvičí. Tyto příznaky zahrnují podrážděnost, úzkost, pocit viny za to, že necvičili. Obvykle se tyto symptomy objevují, když je závislý člověk zraněn nebo je mu nějaký způsobem zabráněno cvičit. Lidé závislí na cvičení považují cvičení za absolutní prioritu a mají neustále pocit, že musí dodržovat určitý cvičební režim.

Zdroj:       http://ona.idnes.cz/