Mezilidské vztahy a zdraví

Zajímavosti

Ortorexie

V dnešní době se víc lidí snaží, aby žili zdravě a osvojili si zdravý životní styl. Někomu ale může ze zdravého životního stylu onemocnět duše. Řeč je o ortorexii.

Člověk touží žít zdravě. Začíná si všímat nápisů na potravinách, jejich složení. Děsí se obsahu „céček“ a dalších škodlivin. Ortorektik je schopen požít pouze nezávadné jídlo, sestávající z potravin, které vyhovují jeho představám o zdravé výživě. Jejich obstarávání a následná příprava jsou natolik časově náročné, že postiženým spolu s myšlenkami na jídlo zahltí všechen čas. Z jídelníčku vyřazují potraviny chemicky konzervované, ošetřované pesticidy, přibarvené, uměle hnojené, geneticky modifikované, tuky a cukry. Na povoleném seznamu pak zůstanou jen zcela přírodní bio potraviny.

Lidé v jídle hledají často vlastní hodnotu, duchovní naplnění či smysl života. Ortorektik je na sebe hrdý, jestliže se stravuje správně, ale nenávidí se, jestliže se od diety odkloní. Také své okolí soudí spíše podle způsobu stravování než podle toho, jaké ve skutečnosti je. Nad těmi, kteří se stravují odlišně, pociťuje nadřazenost, považuje je za neuvědomělé a nedisciplinované. Svět vidí černobíle.

Matka-ortorektik často převede svou závislost na zdravou stravu také na děti. Výjimkou nejsou matky, které odmítnou stravování svých dětí v předškolních a školních zařízeních a samy nosí svému dítěti svou speciální stravu. Jsou až hysterické, když dítě sní někde něco jiného, z jejich pohledu škodlivého a nezdravého. Mají obavu, že tímto zhřešením bude dítě poškozeno. O to víc dbají dál na přísném dodržování nastaveného jídelníčku. S vědomím, že pokud poruší jednotlivost, poruší celek, se stávají ve výběru potravin ještě důslednější. Vzdalují se okolí a narušuje to i jejich rodinné vztahy.

Pro ortorektika je důležité, aby si sám uvědomil, že něco na jejich stravování není v pořádku, a vyhledal pomoc. To si ale uvědomí jen malá skupina takto nemocných. A proto je také na rodinných příslušnících, aby včas svému blízkému dali najevo svou nespokojenost s jeho jídelními rituály, popřípadě požádali o pomoc za něj.

Být zdravý a jíst zdravě totiž neznamená být závislý a přehnaně kontrolovat každé své sousto. I zdravý jídelníček snese nějaké provinění. 

 Napsala: MAZ

Zdroj:     http://www.chytrazena.cz/