Mezilidské vztahy a zdraví

Zajímavosti

Preventivní prohlídky

Dospělý člověk by měl preventivní lékařskou prohlídku absolvovat každé dva roky. Všechny pojišťovny ji hradí a zájemci za ni nezaplatí ani regulační poplatek.

 

Lékařská prohlídka slouží jako prevence před různými onemocněními, a to jak běžnými, tak nádorovými či kardiovaskulárními. Lékař při ní také prověří aktuálnost očkování například proti tetanu či černému kašli, které je třeba pro udržení ochrany opakovaně přeočkovávat. První přeočkování proti tetanu v dospělosti se provádí mezi 25 a 30 lety, aby se proti nemoci zajistila účinná ochrana. Přeočkovat je vhodné také černý kašel, protože ani u této nemoci není účinnost očkování z dětství celoživotní. Na preventivní prohlídce lékař zjišťuje: - onemocnění v rodině (onkologická a kardiovaskulární onemocnění vč. hypertenze, diabetu, poruch metabolismu, výskytu závislostí),  prodělané nemoci, chronická onemocnění, životní styl, pracovní zátěž, další zdravotní rizika,  u žen od 45 let ověřuje aktuálnost výsledku screeningového mamografické vyšetření (ne starší dvou let).

Na preventivní prohlídce lékaři provádí:

-    kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti

a orientačního vyšetření zraku a sluchu

-    laboratorní vyšetření:

-    moči

-    cholesterolu a tukových látek v krvi (provádí se v 18, 30, 40, 50 a 60 letech)

-    hladiny cukru v krvi (v 18 letech a pak od 40 let ve dvouletých intervalech)

-    vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech

-    vyšetření stolice na krvácení u osob od 50 let věku

-    onkologickou prevenci včetně vyšetření kůže, zhodnocení rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní

-    kontrolu očkování

 

Zdroj:    http://www.chytrazena.cz/