Mezilidské vztahy a zdraví

Zajímavosti

Stres může vyvolat roztroušenou sklerózu

Na světě žije zhruba 2,5 milionů lidí s roztroušenou sklerózou. Jen v Česku je jich přibližně 19 tisíc. Jejich nemoc jim sice život znepříjemňuje, ale určitě z něj nejsou vyřazeni. Spouštěčem nemoci může být dlouhodobý stres a nezdravý životní styl.

Roztroušená skleróza se obecně může objevit u těch lidí, kteří v předchozích dvou letech byli vystaveni významnému stresu. Mezi našimi pacienty je například řada vysokoškoláků, u nichž byla RS diagnostikovaná po ukončení náročného studia, dále k nám dochází pacienti s RS, kteří dlouhodobě žijí v partnerství s alkoholikem, či muži, u nichž se RS manifestovala během dvouleté základní vojenské služby.

Roztroušená skleróza je onemocnění centrální nervové soustavy a napadá nejčastěji lidi ve věku 20 až 40 let. Třikrát častěji postihuje ženy než muže, a to zřejmě jak vlivem hormonů, tak stresu v těhotenství či při porodu.

V centrální nervové soustavě vzniknou roztroušená ložiska (plaky) o velikosti několika milimetrů až centimetrů, která jsou rozeseta v bílé hmotě mozku a míchy. V těchto ložiscích dochází k rozpadu obalů nervových vláken. Poškozená vlákna pak nejsou schopna přenosu vzruchu: proto se ruka přestane hýbat, oko správně nezaostří, močový měchýř nepracuje tak, jak má.

Zprvu se může objevit únava, pocit špatné ovladatelnosti těla, dále potíže se zrakem, závratě, třes, inkontinence, brnění, mravenčení, potíže při mluvení apod.

Roztroušená skleróza je velmi individuální a u každého probíhá odlišně. Zatímco je jeden upoután na invalidní vozík, druhý může pociťovat jen lehké potíže.

V případě roztroušené sklerózy je velmi podstatná psychosomatika. Pozitivním přístupem a včasnou léčbou může pacient průběh onemocnění hodně ovlivnit. Čím dříve půjdete za specialistou, tím více nervových vláken se může podařit zachránit.

Zdroj: http://ona.idnes.cz/