Odkazy

Na tomto místě se vám snažíme zpřístupnit nejzajímavější a aktuální odkazy na k problematice se vztahující legislativu, jednotlivé podpůrné programy, programy úvěrového financování a další odkazy, které mohou ušetřit vaše hledání.

Legislativní opatření:

Programy podpory bydlení 2009:

Úvěrové programy:

Další: