Redakce Pro náš dům aneb Jak to dělají jinde

Vydavatelem je:

Ing. Petr Němec - PeN42
Veveří 102, 616 00 Brno
tel.: +420 736 487 761
e-mail: nemec(zavinac)pen42.cz
IČO: 163 33 179
DIČ: CZ6605040926
Registrován u MK ČR pod: MKČR E 21268

Ředitel projektu: Šéfredaktor:

Ing. Petr Němec (PEN),
petr.nemec(zavinac)pronasdum.cz

Šéfredaktor a vedoucí vydání:

Mgr. Pavla Pilchová (PaPi),
pavla.pilchova(zavinac)pronasdum.cz

Inzerce:

info(zavinac)pronasdum.cz

Objednávka pro bezplatné zasílání časopisu: Přihláška