Redakce Pro náš dům aneb Jak to dělají jinde

Vydavatelem je:

Ing. Petr Němec - PeN42
Šumavská 35, 602 00 Brno
tel.: +420 541 532 540
e-mail: petr.nemec@pronasdum.cz
IČO: 163 33 179
DIČ: CZ6605040926
Registrován u MK ČR pod: MKČR E 21268

Ředitel projektu a šéfredaktor:

Ing. Petr Němec (PEN),
petr.nemec@pronasdum.cz

Vedoucí vydání:

Mgr. Pavla Šuráňová (PaS),
pavla.suranova@pronasdum.cz

Inzerce:

info@pronasdum.cz

Objednávka pro bezplatné zasílání časopisu: Přihláška