Dotazníky

Máte-li zájem, budeme rádi, pokud si najdete čas na vyplnění našich krátkých dotazníků. Kontaktní dotazník slouží pro subjekty či jednotlivce, kteří by uvítali kontakt s autory našeho projektu, a to především s důvodem aktivního se zapojení do projektu „Jak to dělají jinde, aneb...“. Výzkumný dotazník je určen primárně pro stavební bytová družstva, sdružení vlastníků, správcovské organizace a organizace státní správy. Jeho vyplněním, které, samozřejmě, alespoň maličkostí odměníme, nám dáváte do rukou velmi důležitý podklad pro detekování jak obecných problematik, souvisejících s revitalizacemi bytové výstavby, tak také k zjištění, jaká pomoc z naší strany by individuálně pomohla právě vám k tomu, aby se ve vašem domě bydlelo lépe.