Téma: Zákon 89/20012 Sb., Obč. zákoník a společenství vlastníků

3.4. 2012 10:07
Ze zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník § 1160 Společné části § 1160 mně není jasné, zda společnými částmi bude něco jiného, než doposud a zda se kvůli tomu bude muset měnit Prohlášení vlastníka. Upozorňuji, že společné části bývají popsány také kupní smlouvou od obce v rámci privatisace. Co se vůbec pro SVJ v zákoně 89/2012 zásadně mění ? Pokud se mění zákony, bývá (někde) přesně uvedeno, který paragraf se ruší, čím se třeba nahrazuje, který a v kterém slově se mění. To máme luštit zákon 72/1994 ZoVB a porovnávat s 89/2012 ? Děkuji za názor
Martin
Není třeba se obávat narušení stávajících vztahů, které byly založeny zákonem č. 72/1994. Sb., o vlastnictví bytů. Vaše SVJ bylo založeno před účinností NOZ (rozumějte nový občanský zákoník), tedy v souladu se zásadou zákazu retroaktivity - zákon nepůsobí zpětně - nelze měnit dosavadní právní vztahy již vzniklé a fungující. Bylo by v rozporu s funkčním právním řádem, pokud by nová právní úprava nabourávala starou. V zájmu zachování právní jistoty účastníků právních vztahů se úpravou obsaženou v NOZ budou řídit pouze právní vztahy vzniklé po účinnosti tohoto zákona, resp. 1. 1. 2014. Pro vás z toho vyplývá např. změna týkající se zrušení SVJ, nově bez likvidace. Pokud by například SVJ uzavíralo novou smlouvu s dodavatelem po datu 1. 1. 2014, bude se tato již řídit novou právní úpravou. Co se týká změny zákonů, vždy je nutné sledovat derogační klauzule v závěrečných částech zákona. Každý zákon, za předpokladu, že deroguje (ruší) stávající úpravu, takové obsahuje, viz NOZ ve vztahu k zákonu č. 72/1994. Sb., o vlastnictví bytů.

Přidat odpověď

Vaše jméno:
Kontrolní kód
Prosím opište tento kód
Zpět na fórum