Správa domu

Kalkulačka pro jednostranné zvýšení nájemného v roce 2009

Vycházející ze vzorců uvedených v zákoně č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenská místa

Občanské poradny (99,59 KB) (pdf - 101,98 KB)
Poradny SON (Sdružení nájemníků ČR) (58,55 KB) (pdf - 59,96 KB)

Dokumenty

Zákon č. 107/2006 Sb. (228,22 KB) (pdf - 233,70 KB)

Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Sdělení 214/2008 Sb. (69,94 KB) (pdf - 71,62 KB)

Sdělení č. 214/2008 Sb. vydané podle § 4 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (celé znění textu včetně postupu při vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt)

Příloha č. 1 (51,55 KB) (pdf - 52,79 KB)

Roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel

Příloha č. 2 (44,94 KB) (pdf - 46,02 KB)

Územní rozčlenění Prahy a Brna seskupením jejich katastrálních územ

Příloha č. 3 (38,73 KB) (pdf - 39,66 KB)

Základní ceny a cílové nájemné v Kč/m2 podlahové plochy bytu pro období od 1.1.2009 do 31.12.2009

Příloha č. 4 (2,29 MB) (pdf - 2,40 MB)

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2009 do 31.12.2009

Příloha č. 4a (2,07 MB) (pdf - 2,17 MB)

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2009 do 31.12. 2009 (byty se sníženou kvalitou)

Komentář pro rok 2009 (119,85 KB) (pdf - 122,73 KB)

Komentář k zákonu č. 107, o jednostranném zvyšování nájemného z bytu.

Zdroj: www.mmr.cz